Werkwijze

De eerste afspraak (intake) zal bestaan uit kennismaking en het inventariseren van de hulpvraag. Vervolgens zal logopedisch onderzoek worden afgenomen d.m.v. anamnese, observatie en/of gestandaardiseerde tests. Op basis hiervan wordt een therapie advies gegeven en een behandelplan opgesteld.

In principe vindt behandeling wekelijks plaats waarbij oefeningen en/of adviezen voor thuis worden meegegeven. De aanwezigheid van ouders tijdens de behandeling van (jonge) kinderen vinden wij zeer belangrijk omdat dit een beter therapieresultaat oplevert.

De duur van de behandeling kan variëren van enkele weken tot enkele maanden afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem.

Samenwerking

Voor een goede begeleiding is het vaak noodzakelijk om informatie uit te wisselen met andere disciplines. Wij werken samen met huisartsen, kno-artsen, kinderartsen, neurologen, fysiotherapeuten, orthopedagogen, leerkrachten, leidster kinderopvang. Hierover wordt u altijd geïnformeerd.

Privacy

Alle informatie die u aan een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dat betekent dat de logopedist deze niet mag doorgeven aan derden (bijvoorbeeld school) zonder uw toestemming. Wij zijn verplicht om na het afsluiten van de behandeling de huisarts en/of specialist te informeren over de behandeling.

  Privacybeleid volgens AVG

Klachtenregeling

Wij proberen klantvriendelijk en zorgvuldig te werk te gaan. Toch kan het voorkomen dat u een keer niet tevreden bent. Het is belangrijk dat u dit eerst met de behandelend logopedist of praktijkhoudster (Dajenne Maters) bespreekt. Op die manier kunnen wij onze zorgverlening verbeteren. Mocht dit niet afdoende zijn dan kunt u contact opnemen met de Klacht- en geschillenregeling Paramedici via www.klachtenloketparamedici.nl

Klantervaringsonderzoek

Wij streven er naar om een kwalitatieve logopedische behandeling te geven en zijn benieuwd naar uw mening hierover. Qualiview verzorgt een klantervaringsonderzoek voor ons.

Wij zijn erg trots op het behaalde resultaat, dit motiveert ons om onze zorgverlening verder te verbeteren.

Contact

Logopediepraktijk Woudhuis-Osseveld
Linie 624
7325 DZ Apeldoorn

06 42469997