Vergoeding

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Voor volwassenen wordt dit eerst verrekend met uw jaarlijks eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

De huisarts, specialist, tandarts of orthodontist kan u een verwijzing geven voor logopedie.

Logopedie is ook direct toegankelijk (DTL), d.w.z. dat er niet altijd een verwijzing van huisarts of specialist noodzakelijk is. Echter, niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL.

De logopedist zal eerst een korte DTL-screening uitvoeren. Hiermee bepaalt de logopedist of de klacht een logopedisch probleem is en of deze klacht zonder verwijzing behandeld kan worden.

Er is altijd een verwijzing nodig bij stemproblemen /heesheid, spraak/taalproblemen met neurologische oorzaak, eet- en drinkproblemen en bij een behandeling aan huis.

Logopediepraktijk Woudhuis-Osseveld heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Contact

Logopediepraktijk Woudhuis-Osseveld
Linie 624
7325 DZ Apeldoorn

06 42469997