Logopedische stoornissen

Er zijn verschillende logopedische stoornissen die kunnen verschillen qua aard en ernst. Deze zijn onder te verdelen in:

Logopedische stoornissen bij kinderen

 • Eet- en drinkproblemen
 • Afwijkende mondgewoonten: open mondgedrag, duimen/speenzuigen, verkeerde slik, slappe mondmotoriek
 • Articulatiestoornissen: moeite met bepaalde letters, slissen, matig verstaanbaar
 • Spraak- en taalproblemen: vertraagde spraak/taalontwikkeling, moeite met zinsbouw of vertellen van een verhaal
 • Zwakke auditieve vaardigheden: rijmen, auditieve discriminatie en analyse/synthese
 • Stemproblemen / heesheid
 • Stotteren


Logopedische stoornissen bij volwassenen

 • Eet- en drinkproblemen
 • Matige verstaanbaarheid
 • Ademproblemen / hyperventilatie
 • Stemproblemen / heesheid
 • Dysartrie
 • Stotteren
   

Contact

Logopediepraktijk Woudhuis-Osseveld
Linie 624
7325 DZ Apeldoorn

06 42469997